KONTAKTY

Marta Štangová- Marta
J. Francisciho 716/ 5
971 01 Prievidza
tel: 0907480041
napíšte nám

NOVINKY


Obchodné podmienky
Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely rozosielky e-mailových obchodných oznámení

1. Udeľujete týmto súhlas Marta Štangová - Marta so sídlom J.Francisciho 716/5 971 01 Prievidza, IČO 33785899, DIČ SK1030272837, reg. č. 307 - 8825 vydané Obvodným úradom v Prievidzi pod ev. č. ŽO - 94 / 2805  (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

 • emailovú adresu
 •  2. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom: a zaradenia do databázy pre zasielanie online obchodných oznámení.
 • 3. súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 3 rokov a to za účelom:

 • a zasielania obchodných oznámení, ak túto dobu nepredĺžite

  4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • a. Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR
 • b. Poskytovateľ softvéru ……… (Pokud využíváte např. Externí mailingový nástroj.)
 • c. Marketingová agentúra ……… (Pokud se vám stará o emailing kompletně marketingová agentura.)
 • d. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.
 •  5. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.
 • 6. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad úpravou preferencií ochrany súkromia v pätičke webu, zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení.
 • 7. Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok ukončenie rozosielania e-mailových obchodných oznámení, popr. na vlastnú žiadosť fyzické odstránenie osobných údajov z databázy e-mailového nástroja
 • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva
 • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť
 • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania
 • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- Nákup v našom internetovom obchode môžu uskutočňovať fyzické ako aj právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Predávajúci: Marta Štangová - Marta, J. Francisciho 716/5, 971 01 Prievidza, IČO: 33785899, IČ DPH: SK1030272837, Daňové identifikačné číslo 1030272837, reg. č. 307 - 8825 vydané Obvodným úradom v Prievidzi pod ev. č. ŽO - 94 / 2805

-ORGÁN DOZORU

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke  internetového obchodu

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

- Tovar si môže kupujúci objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode www.ocelovesperky1.sk, prípadne si môže kupujúci tovar objednať e-mailom na adrese: ocelovesperky1@gmail.com, alebo telefonicky na tel. č. 0907 480 041.

- Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) predávajúci  overí a potvrdí objednávku (odoslaním e-mailu). Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.

- Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho s kupujúcim, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u kupujúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne telefonicky .

- Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, presnú adresu doručenia tovaru, telefónne číslo a e-mail. Fyzická alebo právnická osoba podnikateľ môže uviesť aj IČO, DIČ, IČ DPH. Názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

-Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

3. DODACIE PODMIENKY

-   99 % tovaru máme skladom a sme ho schopný vyexpedovať do 1 pracovného dňa.
-   Ak by sa náhodou stalo, že nebudeme mať množstvo alebo druh tovaru ktorý ste si práve objednali, budeme Vás o tom ihneď  telefonicky (prípadne mailom) informovať.

- objednaný tovar sa snažíme odoslať v deň objednania, (ak je objednávka do 15.00hodiny), prípadne na druhý (pracovný) deň

- všetok tovar posielame slovenskou poštou 1tr. alebo 2tr.

- za tovar zaplatíte až pri jeho prevzatí od doručovateľa alebo priamo na pošte.

- Ak Vaša objednávka prekročí 40,-eur (bez poštovného a balného), poštovné zaplatíme za Vás!

- Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

- Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, je tovar majetkom predávajúceho!

4. VRÁTENIE TOVARU

Adresa na vrátenie tovaru: Marta Štangová, J. Francisciho 716/ 5, 971 01 Prievidza

- Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.

- Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdŕžal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.

- Produkt sa nevracia na dobierku! Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

 • Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 14dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za produkt, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.
 • V zmysle § 12 ods. 1 zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji, spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnastich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti.

5. VÝMENA TOVARU

- Kupujúci má možnosť výmenu tovaru za iný, ak tovar nebol používaný. Bez čakania nám zavolajte (0907480041), aby sme to mohli čo v najkratšom čase vyriešiť vo váš prospech. Náklady  na výmenu produktu znáša kupujúci. Ak prídete do našej kamennej predajne, máte to samozrejme zdarma.

6. REKLAMÁCIE

- Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho na E shope, kamennej predajni.

- Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis Závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

- Reklamovaný tovar musí byť kompletný a s príslušenstvom.

- Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená,  prepravné náklady hradí v plnej výške kupujúci.

- Reklamáciu vyriešime čo najkratšom čase cca 7-15 dní od prevzatia reklamovaného tovaru.

- Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

- Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

- Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

- Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia- príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

- Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

- Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 19.02.2014

- Vyhradzujeme si právo na rozličné ceny medzi kamenným a internetovým obchodom.

ODSTÚPENIE KUPUJÚCEHO OD ZMLUVY

ODSTÚPENIE KUPUJÚCEHO OD ZMLUVY- Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy  do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy a uplatnenie si práva, je kupujúci povinný predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy informovať, a to buď telefonicky (tel: +421 907 480 041), alebo e-mailom ocelovesperky@gmail.com, alebo listom zaslaným poštou na adresu: Marta Štangová, J. Francisciho 716/ 5, 971 01 Prievidza. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, je potrebné, aby kupujúci zaslal správu predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

1.2. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení. Tovar je potrebné zaslať späť na adresu: Marta Štangová, J. Francisciho 716/ 5, 971 01 Prievidza v priebehu 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za dodržanú v prípade, že kupujúci tovar odošle pred uplynutím 14 dňovej lehoty. Tovar je potrebné zaslať doporučene (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku spotrebiteľom výslovne zvoleným iným spôsobom doručenia (napr. expresné doručenie do 24 hodín), ako je najlacnejší a bežne prijateľný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim nie je predávajúci povinný spotrebiteľovi uhradiť.

1.3. Spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdŕžal pri jeho kúpe.

1.4. Produkt sa nevracia na dobierku! Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

1.5. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť, do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za produkt, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť (väčšinou bankovým prevodom na účet).

 

ALTERNATÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA SPOROV

 

 1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: ocelovesperky1@gmail.com
 2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu:http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
 7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20-, eur;
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.